FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Szybka nauka - Synchronizacja pó?kul mózgowych | HIPNOZA
Autor Wiadomość
LifeMentor
Administrator
Expert


Dołączył: 15 Gru 2012
Posty: 7
Skąd: PL
  Wysłany: 2013-02-11, 01:46   Szybka nauka - Synchronizacja pó?kul mózgowych | HIPNOZA

W ?yciu cz?sto napotykamy wyzwania, które poza konkretnymi umiej?tno?ciami wymagaj? od nas zdolno?ci do szybkiej i skutecznej analizy sytuacji a tak?e zdolno?ci do syntezy ró?nych danych.

S? to procesy, którymi czasem trudno jest kierowa?. Zauwa?anie pewnych aspektów problemów i znajdywanie rozwi?za? cz?sto zale?y od sprawno?ci pracy naszego mózgu.

Sprawno?? ta to w du?ym stopniu prawid?owa wspó?praca dwóch jego pó?kul– lewej, tej logicznej i j?zykowej oraz prawej, tej od wyobra?ni i emocji. Nasze pó?kule mo?na synchronizowa?. Zapewnia to ich harmonijn? wspó?prac?, szybsze przetwarzanie informacji a tak?e ?atwiejsz? ich syntez?. 'Wchodz?c' w odpowiedni stan fal mózgowych jeste?my w stanie wielokrotnie zwi?kszy? nasz potencja? umys?owy, który przy?pieszy i poprawi nasz proces uczenia.


Aby pe?niej zrozumie? kwesti? funkcjonowania naszego mózgu powinni?my zaznajomi? si? z jego zakresem cz?stotliwo?ci i fal na których pracuje.

Fale mózgowe s? cyklem aktywno?ci bioelektrycznej mózgu, rejestrowane za pomoc? aparatury elektroencefalograficznej. Charakterystycznym cz?stotliwo?ciom fal mózgowych, oznaczanym za pomoc? nazw liter alfabetu greckiego odpowiadaj? w du?ym stopniu stany ?wiadomo?ci cz?owieka.

Fale gamma
Powy?ej 40 Hz, do 80–100 Hz, rytm gamma towarzyszy dzia?aniu i funkcjom motorycznym; O?rodki mózgowe bior?ce udzia? w wyobra?aniu ruchu komunikuj? si? ze sob? na cz?stotliwo?ci 40 Hz w okre?lonej kolejno?ci, a potem dopiero pojawia si? "b?ysk" aktywno?ci gamma w o?rodku mózgowym zawiaduj?cym wykonaniem ruchu.


Fale beta
Od 12 do ok. 28 Hz, ma?a amplituda, zdesynchronizowane – rytm gotowo?ci, charakteryzuje szczególnie zwyk?? codzienn? aktywno??, percepcj? zmys?ow? i prac? umys?ow?, specyficzna aktywno?? beta towarzyszy równie? stanom po za?yciu niektórych leków, szczególnie benzodiazepin.


Fale alfa
Od 8 do 13 Hz, zmienna amplituda – spoczynkowy, charakterystyczny dla stanu relaksu, odpr??enia, gdy le?ymy z zamkni?tymi oczami, przed za?ni?ciem i rano po przebudzeniu. Wykorzystywany w technikach szybkiego uczenia si?.Fale theta
Zakres o cz?stotliwo?ci 4–7 Hz. Fale theta s? najcz??ciej wyst?puj?cymi falami mózgowymi podczas medytacji, transu, hipnozy, intensywnego marzenia, intensywnych emocji. ?wiadomo?? przy tej cz?stotliwo?ci pozwala na kontrolowanie bólu fizycznego, a w skrajnych przypadkach nawet krwawienia.


Fale delta
Od ok. 0,5 do 3 Hz, wysoka amplituda – wyst?puj? w stanie najg??bszego snu, podczas g??bokiej medytacji, tak?e u ma?ych dzieci.


W tym temacie znajdziecie cztery pliki, które pomog? Wam w szybkiej nauce oraz zsynchronizuj? Wasze pó?kule mózgowe.
[pliki s? dost?pne dla osób zarejestrowanych na forum - s? równie? zabezpieczone has?em przy rozpakowywaniu. Has?o: lifementor]
Poni?ej znajduj? instrukcja do szybkiej i intensywnej nauki z wykorzystaniem poni?szych plików:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Za?ó? s?uchawki prawa (R) na prawe ucho i analogicznie lewa - jest to bardzo wa?ne! (nie nale?y s?ucha? plików przez g?o?niki - s?uchawki s? do tego najlepsze).
Podczas nauki (czytania) muzyka powinna gra? tak jakby w tle, na ?redniej g?o?no?ci, ale jednocze?nie, ?eby nie zak?óca?a my?li i tego co czytasz.
Oczywi?cie podczas czytania, pe?na koncentracja i skupienie tylko na materiale, którego si? uczysz.

Przygotuj wszelkie notatki / ksi??ki / pomoce naukowe - aby? mia? je pod r?k? ko?o ?ó?ka, pó?niej post?p zgodnie z instrukcj?:
1. w??cz (mo?na stosowa? naprzemiennie) :
Illumination_alpha-LifeMentorPL
(relaks - przed nauk? - po?ó? si? wygodnie na ?ó?ku i zamknij oczy) | FALE ALFA

2.pocz?tek nauki [teraz delikatnie wstajesz, otwierasz oczy i zaczynasz si? uczy?] :
Accelerating Learning-LifeMentorPL | FALE ALFA / THETA

3. szybka nauka [100% koncentracji na przyswajanym materiale] :
Hypnosis-Theta-Superlearning-LifeMentorPL | FALE THETA w hipnozie

Koniec jednej sesji.

Je?eli chcesz dalej si? uczy? to:
4. chwila przerwy [najlepiej aktywnej] i kontynuujesz ca?y cykl od pocz?tku, chyba, ze jeszcze jeste? w miar? zrelaksowany to mo?esz zacz?? od pkt nr 2., a jak brakuje Ci motywacji to po?oz si? wygodnie, zamknij oczy i pos?uchaj tego Hipnoza motywacji

Pozdrawiamy serdecznie i ?yczymy samych sukcesów w SZYBKIEJ nauce ;)

Je?li masz jakie? pytania / sugestie / problemy to pisz ?mia?o - s?u?ymy pomoc? :) Nasi praktycy - w szczególno?ci ambitni studenci / absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [UEK], Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie [UJ] oraz Szko?y G?ównej Handlowej w Warszawie [SGH] stosuj? powy?sz? metod? z powodzeniem ju? od ponad 6-7 lat ;)
_________________
LifeMentor Consulting Group - jeste?my Twoim ?yciowym Mentorem
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do: